Museifarled Logo
FI SE UK

Aura å

Vippfyr, Lyktbomsbåk

Träkol brinner i en korg av smidesjärn som man lyfter högt med hjälp av en påle. År 1222 påbörjade dominikanermunkarna skapandet av Östersjöns eldbåksystem från Skåne, närmare bestämt Kolabäcken i Vellinge, tillsammans med den danska kungen Valdemar Sejr som erövrat Estland år 1219. År 1561 befallde den Danska kungen Frederik II att mellan Skagen på Jylland och Falsterbo på Vellingen grunda en farled utmärkt med eldbåkar. Avgångspunkten för Österleden, den mäktiga vippfyren på Skagen från år 1627 har flyttats och byggts om flera gånger men kan fortfarande beundras på Jyllands nordliga spets. Vippfyrarna användes allmänt för att märka huvudfarleden genom Östersjön till Ryssland fram till slutet av 1700- talet.


I Finland har på 2000-talet byggs flera nya vippfyrar. Vippfyren på Torngrundet på Molpehällarna i Vasa byggdes 2001. Eldfyren på Utö grundades ursprungligen år 1753. För att hedra dess 250-års minnesfest år 2003, byggdes på Utö en vippfyr till. Enligt en modell från 1700-talet förverkligades vippfyren i närheten av Åbo gästhamn som då är den tredje vippfyren som nyligen byggts i Finland.Aura å