Museifarled Logo
FI SE UK

Båkar

Inom projektet Museifarleden Korpoström-Åbo har man i etapper byggt totalt 17 olika kopior av båkar från sjöfartens glansperiod 1842-91. Originalen till kopiorna låg huvudsakligen i den södra Åboländska skärgården. De nyuppbyggda gamla båkmodellerna är placerade så, att småbåtstrafiken kan uppleva skärgårdens kulturhistoria genom att färdas längs Museifarleden. Avsikten är även att locka bort småbåtstrafiken från huvudfarlederna.

Merimerkki kalliolla

Merimerkki saaristossa