Museifarled Logo
FI SE UK

Ernholm

Lyktbåk

I samband med utvecklandet av Nagu gästhamn aktualiserades behovet av en upplyst farled mellan Själö och Kyrkbacken i Nagu. Med aktiv insats av lotsfördelningschefen Osmo Myllymaa, förverkligades projektet, genom att det byggdes flera nya sektorfyrar på den 4,3 meter djupa farleden mellan Kuddholmarna –Utterberg- Taslot- Svingrundet. För att markera inloppet till Nagu hamn behövdes ännu en fyr. Som modell för fyren, som placerades på Ernholms udden vid inloppet till hamnen, togs ”Sanders” fyr, som ligger på Enskärs norra udde i inloppet till hamnen på Utö. Hamngrundets fyr elektrifierades redan från början med kabel och har fast, inte blinkande vitt ljus. Nagu kommun har svarat för underhållet av fyren ända sedan den byggdes år 1997.