Museifarled Logo
FI SE UK

”I Det Åländska kriget” (1853 – 1855) hade Britannien och Frankrike som syfte att isolera den ryska utrikeshandeln och tvinga landet till fred i det sk. ”Krim kriget”.


Blockaden skulle förinta den ryska flottan på Östersjön genom att förstöra kustbevakningsforten, flottan och handelsmagasinen som fungerade som förråd för utrikeshandeln. Största delen av skadorna drabbade dock den finska kusten på grund av att den ryska handelsflottan befann sig på Finländskt vatten.

Efter det Åländska kriget var man tvungen att återuppbygga merparten av sjömärkena i Skärgårdshavet. Ritningar över dessa nya sjömärken finns bevarade i arkiv.

webdesign: trinimedia.com