Museifarled Logo
FI SE UK
Åbo skärgård

Museifarled

”I Det Åländska kriget” (1853 – 1855) hade Britannien och Frankrike som syfte att isolera den ryska utrikeshandeln och tvinga landet till fred i det sk. ”Krim kriget”.


Blockaden skulle förinta den ryska flottan på Östersjön genom att förstöra kustbevakningsforten, flottan och handelsmagasinen som fungerade som förråd för utrikeshandeln. Största delen av skadorna drabbade dock den finska kusten på grund av att den ryska handelsflottan befann sig på Finländskt vatten. Efter det Åländska kriget var man tvungen att återuppbygga merparten av sjömärkena i Skärgårdshavet. Ritningar över dessa nya sjömärken finns bevarade i arkiv.

Nagu museifarled färdigställdes år 2006. Farleden leder från Nagu gästhamn till Själö, och den utgör en del av Skärgårdens Lilla Ringväg från Nagu till Nådendal. Man kan bekanta sig med delar av museifarleden genom att åka Lilla Ringvägens färja, eller i sin helhet med egen båt eller med kanot. Museifarledens förlängning, Korpoström-Åbo, förverkligades under ledning av Region Åboland r.f. under år 2007 och öppnades för trafik sommaren 2008.