Museifarled Logo
FI SE UK

Pärnäs

Låg tornbåk

I Pärnäs tornbåk finns Estoniamonumentets gästbok. Monumentet ligger alldeles intill båken. Denna typ av kvadratisk timmerstomme med pyramidtak har funnits i Berghamn området på bl.a. Blåskär och Björköhufvud (utan mast), och på Gråharun på Utö (i toppen på masten en kub som står på sin spets).


En motsvarande stor kubformad brädfodrad tornbåk byggdes år 1899 i Sottunga kommun på Bogskär som ligger i Skiftet. Den är 32 engelska fot (9,6m) hög, har rött tak, svarta väggar och vit grund. Den styr seglarna mellan Ålands och Åbo skärgård.