Museifarled Logo
FI SE UK

Merenkulkulaitos


Nauvon kunta
Svenska kulturfonden

 

Turunmaan seutu


Konstsamfundet

 

EU Leader+

Partner

Planeringen av Museifarleden påbörjades redan i början av 1980-talet, och har därefter förverkligats i etapper. Projektet har samarbetat med bland annat Åbo landskapsmuseum, Sjöfartsverkets avdelning för farleder, Forum Marinum, Finlands sjöhistoriska museum, Åbo Akademis sjöhistoriska institut samt Nagu kommun. Från och med våren 2004 ansvarade föreningen Försvunna skepp och farleder r.f. i Nagu för projektet.


Projektet har finansierats med understöd av EU:s Leader+ gemenskapsinitiativ, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, Martha och Albin Löfgrens kulturfond samt privatpersoner och företag. Byggnadsarbetet har i huvudsak utförts som talkoarbete. Målet är att museifarleden senare skall sträcka sig från Åbo via Åland till Stockholm.