Museifarled Logo
FI SE UK

Rautakari

En hög tornbåk

Denna fyrkantiga stockstomme med pilformat tak, som har en kort påle som sticker upp genom taket, byggdes ursprungligen 1856 på den lilla kala ön Ingalskär, 1,5 sjömil nordväst från Aspö, på östra sidan om farleden från Utö till Lohm. Den hade röda väggar, var 19,4 engelska fot, dvs. 5,8 m hög och pekade ut var man skulle vända mot öst mot Haapsaari hamn. I Korpo byggdes en likadan 6 m hög röd tornbåk är 1857 i Björköhufvud i Bredskär. År 1856 byggdes en liten tornaktig trästomme på Gråharun på Utö. Den var 12,6 engelska fot, d.v.s.ca 4 m hög och röd, och i toppen av masten stod en fyrkant, gjord av ribbor, på kant.


År 1882 byggdes en rent av 9,6 m högt stockkummel på Norr-Grimskär öarna vid Utö. Den var bredfodrad och röd, och i toppen av masten fanns en tunna på tvären för att varna för farliga vatten i söder och norr.