Museifarled Logo
FI SE UK

Rödskär

Kägelbåk med 1 tunna

Kägelbåken som är uppförd i stället för de moderna ledfyrarna är av den i skärgården allmänna spirkasebåk- modellen. Tunnan som finns i toppen av masten kan tänkas ha innehållit olja eller tjära, som fick spirkasebåken att snabbt flamma upp. I början placerades båkar av denna typ uppe på krönet av klippor. Det finns beskrivningar av skärgårdens märkeseldar redan från Järnåldern (möjl. ‘Balagardssida’ år. 1007/St. Olofs Saga). Källskärs spirkasebåk i Bottenviken (1883) var 35 engelska fot eller 10m hög. Motsvarande finns också i Sverige, t.ex. i Sörklubben.