Museifarled Logo
FI SE UK

Skorvlot

Lotsstuga

På den lilla holmen Skorvlot mitt i Korpoström har funnits en lotsstuga i stil med lotsvaktstugan på Grullkrona, Nagu. Ritningarna till den är från år 1888. Ofta fanns det en signalstång i de små lotsstugor som fanns på höga öppna ställen, såsom i den vita stugan på Sottunga, de gula stugorna i Degerby och Mariehamn, och i den röd/vita stugan i Björkören. Ibland fanns det i lotsstugorna också ett torn såsom på Enskär. På Jungfrusund i Högsåra var stugan, som byggdes 1862 och på nytt 1889, röd.