Museifarled Logo
FI SE UK

Taslot

Eldkoja

Lions klubben i skärgården har byggt denna tidiga ledfyr eller ”eldkoja” år 2003. Två liknande ”eldkojor” med vita väggar och svart tak, från år 1883, känner man till t.ex. i vardera ändan av Ominas fjärd, i Purha och Hanka.